Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Absolwencie Szkoły Podstawowej!

Nadeszła pora na podjęcie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia. Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i możliwościami.

 

Rozważnie podejmij decyzję!

 

Możesz wybierać szkoły spośród następujących typów:

  • 4-letnie liceum ogólnokształcące (IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu),
  • 5-letnie technikum (Technikum Nr 3 w Zamościu),
  • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia (Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Zamościu).

Dwa pierwsze typy szkół ponadpodstawowych kończą się egzaminem maturalnym, zaś nauka w technikum i branżowej szkole I-stopnia daje ponadto możliwość uzyskania zawodu. W przypadku wyboru kształcenia w zawodzie należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.

Pamiętaj również, że ukończenie branżowej szkoły I-stopnia nie zamyka Ci drogi do zdania egzaminu maturalnego - po ukończeniu szkoły branżowej będziesz mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, po ukończeniu których będziesz mógł przystąpić do egzaminu maturalnego.

 

A oto oferta edukacyjna

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr w Zamościu "Elektryk"

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

Powrót do Rekrutacji

 

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.