Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Witamy
w
LOKALNEJ AKADEMII CISCO

darmowe szkolenie w systemie e-learningowym
kurs: IT Essentials - PC Hardware and Software

Globalna strona Cisco Networking Academy
oraz dostep do platformy e-learningowej:

http://cisco.netacad.net/

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu, dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 15 października 2010 roku rozpoczęła swoją działalność Lokalna Akademia sieciowa firmy Cisco. Akademia będzie realizowała swoje zadania w ramach programu Cisco Networking Academy (CNA).

W listopadzie nasza szkoła zgłosiła się do lubelskiego konkursu organizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na najaktywniejszą Lokalną Akademię Cisco i najaktywniejszego instruktora Cisco IT Essentials. W konkursie tym Lokalna Akademia Cisco działająca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Technikum nr 3 w Zamościu zajęła III miejsce, Pani Jolanta Czochra zajęła również III miejsce wśród najaktywniejszych instruktorów firmy Cisco. Dzięki temu sukcesowi nasza placówka pozyskała pięć zestawów komputerowych i trzy routery firmy Cisco.

W ramach akademii nasi uczniowie mogą bezpłatnie przystępować do kursu IT Essentials. Kurs IT Essentials PC Hardware and Software jest autoryzowanym szkoleniem przygotowującym do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA A+. Certyfikaty CISCO są poszukiwanym przez pracodawców z branży IT potwierdzeniem wysokich kwalifikacji zawodowych.

IT Essentials: PC Hardware and Software to kurs obejmujący podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących, zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych. Kurs IT Essentials to podstawowy kurs w ofercie programu Cisco Networking Academy.

Obejmuje on podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących, zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych. Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach pomocniczych np. asystent help desku. Kurs IT Essentials to podstawowy kurs w ofercie programu Cisco Networking Academy . Kurs ITE jest kursem bardzo praktycznym, zorientowanym w kierunku przyszłego zatrudnienia, dlatego obejmuje wiedzę przydatną podczas codziennej pracy oraz pomaga kierować i planować przyszła karierę w branży IT Kurs przygotowuje do uzyskania certyfikatu CompTIA A, który potwierdza zdobytą wiedzę i skutecznie pomaga wyróżnić się spośród innych kandydatów na rynku. Kurs jest także podstawą dla innych, bardziej zaawansowanych, kursów sieciowych Dostępny jest w języku polskim. Kursy w programie integrują tradycyjne i nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, multimedia, zajęcia w pracowni komputerowej, e-learning oraz symulatory.

Każda osoba biorąca udział w kursie otrzymuje konto w portalu Akademii Cisco, uzyskując tym samym dostęp do materiałów kursowych (on-line). Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-learning). Centralny serwer edukacyjny CNAMS udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej przez słuchaczy wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

Zapisy do Lokalnej Akademii CISCO

1. Aby zapisać się na kurs należy skontować się z instruktorami akademii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu.

Instruktorzy Akademii Cisco:

 • Czochra Jolanta
 • Jasiński Andrzej
 • Płocharz Piotr
 • Staniak Piotr

2. Po zarejestrowaniu przez instruktora w CNA uzyskanie tymczasowego loginu i hasła

3. Zalogowanie się na stronie akademii: http://cisco.netacad.net.

4. Podczas pierwszego logowania w internetowym systemie Akademii Cisco należy uzupełnić swoje dane osobowe

5. Ustalenie własnej stałej nazwy logowania i hasła

Certyfikat CISCO

Warunki otrzymania certyfikat Cisco IT Essentials: PC Hardware and Software:

 

 • zadanie egzaminu końcowego Final
 • egzamin obejmuje materiał z rozdziałów 1-10
 • wymagany próg punktowy - 80%
 • obowiązkowa ankieta (Feedback) - nieoceniana

Przewidywany terminu egzaminu końcowego będzie ustalany w poszczególnych klasach.

 

Założenia Akademii CISCO

1. Cele programu Cisco Networking Academy

Internet jest obecnie instrumentem osiągnięcia sukcesu rynkowego dla prawie każdej organizacji we współczesnym świecie. Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia sie w ogólnoświatowym systemie nowej, internetowej ekonomii. Tempo zmian stanowi wyzwanie dla wielu instytucji. Eksplozja technologiczna oznacza, ze wiele instytucji na świecie już teraz potrzebuje wykształconych i zdolnych do podjęcia wyzwań kadr. Tylko w Polsce w najbliższych trzech latach 39% stanowisk pracy związanych z sieciami komputerowymi pozostanie nie obsadzonych z powodu dysproporcji między obecnymi systemami kształcenia, a gwałtownym rozwojem potrzeb firm i instytucji. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, w 1997 roku Cisco uruchomiło program Cisco Networking Academy (CNA). Program ten rozwija sie dynamicznie na całym świecie. W ponad 100 krajach wiedze na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie ponad 200 000 uczniów i studentów. Maja oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szanse pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej. W wielu krajach rządy, instytucje publiczne oraz kręgi biznesu dostrzegły w partnerskiej współpracy z Cisco w programie Cisco Networking Academy szanse na zmniejszenie zagrożeń związanych z deficytem kadr. Mamy nadzieje, że także w Polsce program Cisco Networking Academy wpłynie na rozwój gospodarki internetowej, zwiększy tempo i zakres stosowania nowoczesnych technologii, przyczyni sie do restrukturyzacji rynku pracy. Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

2. Metodyka kształcenia

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. Program akademii sieciowej Cisco jest stale i na bieżąco aktualizowany. Chodzi o to, aby uczestnicy kursów uzyskiwali wiedze odpowiadająca aktualnemu stanowi techniki. Jednocześnie program zakłada stale kontakty pomiędzy Cisco i akademiami prowadzącymi zajęcia kursowe. Taka dwustronna komunikacja pozwala na uaktualnianie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań rynku pracy. Program Cisco Networking Academy ma strukturę hierarchiczna. Umożliwia ona efektywne szkolenie instruktorów akademii oraz stała kontrole i wspomaganie niezbędne do utrzymania właściwego poziomu dydaktycznego. Na najwyższym piętrze hierarchii występują centra treningowe akademii Cisco (CATC). Szkolą one i certyfikują instruktorów dla akademii regionalnych. Zapewnia to jednakowy poziom kompetencji poszczególnych akademii niezależnie od kraju, w którym się one znajdują. Akademie regionalne zajmują sie szkoleniem instruktorów akademii lokalnych. Wspomagają także akademie lokalne w rozwiązywaniu problemów. Każda akademia regionalna sprawuje piecze nad 10 akademiami lokalnymi. Akademie lokalne są ośrodkami, które prowadza zajęcia dydaktyczne. To właśnie akademie lokalne są kluczowym elementem programu. Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-nauczanie). Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://cisco.netacad.net) udostepnia akademiom pelny zestaw materialów dydaktycznych oraz narzędzi do zarzadzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postepów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia. Akademie instalują pełne wersje materiałów edukacyjnych na swoich serwerach lokalnych i umożliwiają dostep do nich dla wszystkich uczestników kursów. Materiały dydaktyczne zawierają pełny opis teoretyczny ilustrowany licznymi przykładami (m. in. także w formie prezentacji video). Przekazywany program jest podzielony na lekcje. Każdy ze uczestników kursów może na bieżąco kontrolować swoje postępy przez wykonywanie testów sprawdzających.

3. Program nauczania

Program Cisco Networking Academy jest adresowany do szerokiego kręgu odbiorców. W szczególności adresatami programu są uczniowie starszych klas szkól średnich (techników, liceów i liceów profilowanych), studenci młodszych lat studiów oraz osoby, które chciałyby uzyskać nowe umiejętności w ramach przekwalifikowania zawodowego. Uczestnicy programu powinni nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych. Opanowanie treści programowych jest wystarczającą podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikującego na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate). Jednocześnie absolwenci akademii Cisco uzyskują wiedzą potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi.

Program kursu IT Essentials: PC Hardware and Software

 • Podstawy technologii informacyjnej
 • Jak działa komputer - Procedura startowa
 • Komponenty sieci - Montaż komputera
 • Instalacja stacji dyskietek, dysku twardego, CD-ROM, DVD
 • Instalacja kary graficznej, muzycznej, sieciowej - Uruchomienie systemu po raz pierwszy
 • Zarządzanie pamięcią komputera
 • Podstawy systemu operacyjnego
 • System operacyjny Windows 95/NT/2000/XP
 • Możliwości multimedialne komputera
 • Podstawy zawansowanego sprzętu oraz serwery
 • Konfiguracja sprzętowa RAID
 • Podstawy pracy w sieci
 • Drukarki i drukowanie
 • Wykrywanie i usuwanie usterek sprzętowych w komputerze
 • Wykrywanie i usuwanie usterek programowych
 • Problemy pliku rejestru w systemach Windows 9x/2000/XP
 • Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych

Deklaracja dostępności

 

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.