Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

TECHNIK ELEKTRYK   -  KONKRETNY FACH -  POTRZEBUJE GO POLSKA I EUROPA BO ELEKTRYK JEST JAK ROPA

 

Kierunek ten zaowocuje konkretnym, praktycznym i dochodowym  zawodem.  Cała Europa potrzebuje fachowców z tej branży, ponieważ  wszyscy zużywamy coraz więcej energii – od żarówek po telefony komórkowe.     

Uzyskując tytuł Technika Elektryka, możesz prowadzić dochodową działalność gospodarczą, przy zachowaniu dużej mobilności i niezależności zawodowej.

Przy wyborze zawodu należy kierować się przede wszystkim własnymi zainteresowaniami, możliwościami oraz perspektywą znalezienia pracy w zawodzie. Zawód Technik Elektryk już dziś jest na liście deficytowych zawodów w kraju.

 

Elektryk jest fachowcem zajmującym się zagadnieniami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania energii elektrycznej, ale nie tylko.

Każdy budynek musi być wyposażony w różnorakie instalacje: elektryczną, internetową, telewizyjną itp.

Każdy zakład produkcyjny musi odpowiednio gospodarować energią elektryczną, aby produkcja nie przynosiła strat a zyski. Jednocześnie praca przy urządzeniach elektrycznych musi być bezpieczna – to też należy do zakresu działań technika elektryka.

 

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia technikum w zawodzie Technik Elektryk. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego państwowego z kwalifikacji - otrzymają dyplom Technika Elektryka, wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz suplement w języku angielskim uznawany w całej Unii Europejskiej. Praca za granicą – to nie problem, ponieważ  uzyskasz prawo wykonywania zawodu z dyplomem w języku angielskim, dającym prawo pracować we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nauczymy Cię języka obcego zawodowego.

kwalifikacje zawodowe:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych