Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

 

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Aby złożyć podanie o przyjęcie do szkoły przez system elektroniczny proszę o zapoznanie z poniższymi informacjami:

 

 1. Informator - TUTAJ
 2. Instrukcję wypełniania wniosku TUTAJ
 3. Wypełnienie wniosku TUTAJ

 

I. KOMUNIKATY BIEŻĄCE

Najważniejsze informacje
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
  UWAGA wniosek o przyjęcie do oddziałów sportowych od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15:00
 • Uprzejmie prosimy o dostarczenie dokumentów między godziną 8:30-14:30. Dziękujemy
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.do godz. 15:00
 • Weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną w sprawie przyjęcia do szkoły do 10 lipca 2023 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 18 lipca 2023 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 24 lipca 2023 r. do godz. 12:00
 • W terminie od 18 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia JEST RÓWNOZNACZNE z przedłożeniem oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

II. OFERTA EDUKACYJNA - LISTA KLAS w ROKU SZKOLNYM 2023/2024

III. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

IV. PORADNIK KANDYDATA:

 

VI. WZORY DOKUMENTÓW:

 

    Dla Kandydatów do oddziału sportowego:

Próba sprawności fizycznej odbędzie się na obiektach sportowych szkoły (duża sala gimnastyczna) w następujących terminach:

1) specjalizacja piłka nożna:

 • zbiórka i przydział szatni: 5 czerwca 2023r. o godz. 15.30 

2) specjalizacja piłka siatkowa:

 Uwaga. Rekrutacja dla kandydatów do oddziałów sportowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu odbywa się w dniach: od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15:00 (krótki termin!!!)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawnościowych - do 16 czerwca 2023 r.

 

    Dla Kandydatów do technikum lub szkoły branżowej I stopnia:

 • skierowanie na badanie lekarskie wydane przez sekretariat szkoły

 

Poniżej ulotki prezentujące profile klas

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.