Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

 

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Chcesz wypełnić Wniosek o przyjęcie do szkoły? - kliknij tutaj

 

Szczegółowe informacje i instrukcję wypełniania wniosku znajdą Państwo tutaj:

 

I. KOMUNIKATY BIEŻĄCE

Najważniejsze informacje
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15:00
  UWAGA wniosek o przyjęcie do oddziałów sportowych od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. do godz. 15:00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r.do godz. 15:00
 • Weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną w sprawie przyjęcia do szkoły do 14 lipca 2022 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2022 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 29 lipca 2022 r. do godz. 14:00
 • W terminie od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia JEST RÓWNOZNACZNE z przedłożeniem oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

II. OFERTA EDUKACYJNA - LISTA KLAS w ROKU SZKOLNYM 2022/2023

III. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

IV. PORADNIK KANDYDATA:

 

VI. WZORY DOKUMENTÓW:

 

    Dla Kandydatów do oddziału sportowego:

Próba sprawności fizycznej odbędzie się na obiektach sportowych szkoły (duża sala gimnastyczna) w następujących terminach: 06.06.2022 r. oraz 07.06.2022 r.

1) specjalizacja piłka nożna:

 • zbiórka i przydział szatni: 6 czerwca 2022r. o godz. 15.30
 • rozpoczęcie próby: 

2) specjalizacja piłka siatkowa:

 • zbiórka i przydział szatni:  7 czerwca 2022r. o godz. 15.30
 • rozpoczęcie próby:

 Uwaga. Rekrutacja dla kandydatów do oddziałów sportowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu odbywa się w dniach: od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. do godz. 15:00 (krótki termin!!!)

Podanie do  publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawnościowych - do 17 lipca 2022 r.

 

    Dla Kandydatów do technikum lub szkoły branżowej I stopnia:

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.