Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Wyniki egzaminów zawodowych

Informuję, że wyniki egzaminów zawodowych dla sesji styczeń-luty 2020 przekazane zostaną szkole przez OKE w Krakowie w formie elektronicznej w dniu 20 marca 2020 r. (piątek).

O wynikach Zdający będą od piątku informowani również w sposób elektroniczny, za pomocą dziennika Vulcan, platformy Office 365, SMS-ów oraz innych powszechnie używanych komunikatorów internetowych ze wsparciem wychowawców klas.

Osobą odpowiedzialną za przekazanie informacji o wynikach egzaminów będzie Kierownik praktycznej nauki zawodu Pan Grzegorz Swatowski.

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla Zdających, którzy zdali egzamin oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów dla Zdających, którzy egzaminu nie zdali przekazane zostaną szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie do 31 marca 2020 r. O możliwości odbioru tych dokumentów będziemy informować w późniejszym terminie.

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminów zawodowych na sesję czerwiec-lipiec 2020

Wszyscy Zdający, którzy uczestniczyli w egzaminach zawodowych w sesji styczeń-luty 2020 i nie zdali egzaminu, chcąc przystąpić do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 muszą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. w terminie do 31 marca 2020 r.

Ze względu na obowiązujący w całym kraju stan zagrożenia epidemicznego procedura składania deklaracji będzie następująca:

1) ściągniecie ze strony szkoły (zakładka: egzamin zawodowy/egzamin zawodowy) deklaracji w formacie Word’a (plik .doc), tutaj link: http://zsp3zamosc.pl/index.php/egzamin/94-egzamin/88-egzamin-zawodowy

2) wydrukowanie deklaracji, jej czytelne wypełnienie oraz podpisanie,

Przy wypełnianiu deklaracji proszę zwrócić uwagę na:

- wpisanie „Przeprowadzonego w terminie…… czerwiec-lipiec 2020

- zaznaczenie „po raz kolejny” oraz zaznaczenie odpowiedniej części egzaminu pisemnej/praktycznej lub obu części egzaminu zawodowego

- zaznaczenie czy Zdający będzie występował o dostosowanie przebiegu egzaminu TAK lub NIE (przypominam, że o dostosowanie mogą wystąpić na przykład Zdający, którzy posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

3) przesłanie w terminie do 31 marca 2020 r. skanu lub zdjęcia uzupełnionej deklaracji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.