Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Dla uczniów czwartych klas technikum oraz absolwentów, organizujemy kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie przekraczającym 1kV.

Kurs prowadzony jest w pracowniach szkolnych w godzinach popołudniowych przez wykładowców z Zamojskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich - SEP.

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym organizowanym przez SEP O/Zamość w naszej szkole. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje "Świadectwo kwalifikacyjne SEP".

Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Wiesław Wygachiewicz. Egzamin na w/w uprawnienia odbędzie się dnia 16 marca 2018 r. (piątek) o godz. 13.15 w sali 102 (obok głównego wejścia do szkoły). Należy mieć ze sobą dowód osobisty.

Program szkolenia przygotowującego do egzaminu na świadectwa kwalifikacyjne dla grupy E1 - eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Program szkolenia pdf

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.