Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Kalendarz na rok szkolny 2019/2020

Koncepcja rozwoju szkoły

Kryteria ustalenia oceny zachowania

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020

Procedura dopuszczenia programów nauczania, podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów edukacyjnych do użytku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu

Procedury postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, jednolite zasady wychowawcze

Procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku nauki

Program wychowawczo-profilaktyczny dla liceum

Program wychowawczo-profilaktyczny dla technikum

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin stypendium motywacyjnego

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Regulamin usługi Office 365

Regulamin wycieczek szkolnych i wyjść grupowych

Regulamin wyjścia na krytą pływalnię w ramach lekcji wychowania fizycznego

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3

Szkolny zestaw programów nauczania 2019/2020 - na podbudowie gimnazjum

Szkolny zestaw programów nauczania 2019/2020 - na podbudowie szkoły podstawowej

Szkolny zestaw programów nauczania 2019/2020 - na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjalnej

Waga ocen

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów liceum 3-letniego i technikum 4-letniego (przedmioty ogólnokształcące)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów liceum 4-letniego i technikum 5-letniego (przedmioty ogólnokształcące)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów technikum 4-letniego i 5-letniego (przedmioty z kształcenia zawodowego)

Wymagania edukacyjne - szkoła ponadgimnazjalna

Wymagania edukacyjne - szkoła ponadpodstawowa

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.