Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022

Deklaracja przystąpienia do egzaminu:

Postępowanie w sytuacjach szczególnych występujących podczas egzaminu zawodowego

 

Część pisemna

Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu z wykorzystaniem arkuszy

Część praktyczna

Przeprowadzenie części praktycznej egzaminu w modelu w oraz wk

Przeprowadzenie części praktycznej egzaminu w modelu d

Przeprowadzenie części praktycznej egzaminu w modelu dk

 

Kwalifikacja i jej model:

model w to kwalifikacje:

- EE.05. „MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH” (technik elektryk)

- EE.03. „MONTAŻ ORAZ INSTALOWANIE UKŁADÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH” (technik elektronik)

- BD.17. „MONTAŻ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ” (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

 

model wk to kwalifikacje:

- EE.08. „MONTAŻ I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I SIECI” (technik informatyk)

 

model d kwalifikacja:

- EE.26. „EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH” (technik elektryk)

- EE.22. „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH” (technik elektronik)

- EE.24. „EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA I PRZESYŁANIA ENERGII CIEPLNEJ (technik energetyk)

- EE.25. „EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA I PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ” (technik energetyk)

- BD.18. „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ” (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

 

model dk kwalifikacja:

- EE.09. „PROGRAMOWANIE, TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI INTERNETOWYMI I BAZAMI DANYCH” (technik informatyk)

 

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.