Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Wybór szkoły powinien być zgodny z zainteresowaniami i możliwościami kandydata.

Decyzję o wyborze szkoły i oddziału (klasy) podejmij rozważnie.

1. Rekrutacja do publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

Elektroniczny nabór zapewnia obiektywny, spokojny i bezpieczny proces rekrutacji kandydatów.

2. Na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/zamosc/szkolaponadpodstawowa/ można zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość. Od dnia 15 czerwca 2020 r. zostanie dodatkowo uruchomiona możliwość elektronicznego uzupełniania i wysyłania wniosku o przyjęcie do szkoły. System pozwoli również monitorować zainteresowanie ofertą szkół, w formie ilości złożonych przez Kandydatów wniosków o przyjęcie do oddziału w danej szkole.

3. Możesz wybrać 3 szkoły ponadpodstawowe (zespół szkół nie jest szkołą, szkołą jest technikum, liceum, branżowa szkoła I stopnia), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną placówką).

PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru (będąca we wniosku na pierwszej pozycji) to ta, na której zależy Ci najbardziej.

4. Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów spośród trzech wybranych przez Ciebie szkół:

  • wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),
  • zwróć uwagę nie tylko na liczbę, ale także na kolejność w jakiej wybierasz oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.

Przykładowa lista preferencji

pozycja

szkoła

oddział (klasa)

1

Technikum Nr 3

1A Technik elektronik

2

Technikum Nr 3

1C Technik elektryk

3

IV LO

1P psychologiczno-społeczna

4

IV LO

1S Sportowa

5

Branżowa Szkoła Nr 3

1J Elektryk

 

UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością, zmniejszysz swoje szanse na pomyślny nabór. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin ósmoklasisty i porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach.

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów rekrutacyjnych.

Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdziesz miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, a może w innej klasie. Warto wybrać szkoły odpowiadające Twoim możliwościom. System będzie przydzielał Cię w zależności od ilości punktów rekrutacyjnych do klas kolejno – rozpoczynając od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.

PAMIĘTAJ ! Jeśli nie jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, które gwarantują przyjęcie do szkoły wybierz więcej niż jeden oddział. Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużym zainteresowaniem, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się do szkoły.

Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie dobieraj miejsca na liście preferencji.

 

Powrót do Rekrutacji

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.