Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

 

 "Nowy egzamin zawodowy" w podstawie 2019. Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Deklaracja przystąpienia do egzaminu:

Postępowanie w sytuacjach szczególnych występujących podczas egzaminu zawodowego

 

Część pisemna

Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu z wykorzystaniem arkuszy

Przeprowadzenie części pisemnej (elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego)

Część praktyczna

Przeprowadzenie części praktycznej egzaminu w modelu w oraz wk

Przeprowadzenie części praktycznej egzaminu w modelu d

Przeprowadzenie części praktycznej egzaminu w modelu dk

 

Podstawa programowa 2019

Nazwa zawodu: Technik elektryk   symbol cyfrowy zawodu: 311 303

ELE.02. „MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH” (model w)

ELE.05. „EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH” (model d)

 

Nazwa zawodu: Technik informatyk     symbol cyfrowy zawodu: 351 203

INF.02. „ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH” (model wk)

INF.03. „TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI ORAZ BAZAMI DANYCH” (model dk)

 

Nazwa zawodu: Technik elektronik       symbol cyfrowy zawodu: 311 408

ELM.02. „MONTAŻ ORAZ INSTALOWANIE UKŁADÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH” (model w)

ELM.05. „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH” (model d)

 

Nazwa zawodu: Technik energetyk       symbol cyfrowy zawodu: 311 307

ELE.06. „MONTAŻ, URUCHAMIANIE ORAZ EKSPLOATACJA INSTALACJI I JEDNOSTEK PRZESYŁOWYCH W SYSTEMACH ENERGETYCZNYCH” (model d)

ELE.07. „MONTAŻ, URUCHAMIANIE ORAZ EKSPLOATACJA INSTALACJI I JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH W SYSTEMACH ENERGETYCZNYCH” (model d)

 

Nazwa zawodu: Technik programista symbol cyfrowy zawodu: 351 406

INF.03. „TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI ORAZ BAZAMI DANYCH” (model dk)

INF.04. „PROJEKTOWANIE, PROGRAMOWANIE I TESTOWANIE APLIKACJI” (model dk)

 

Oznaczenie modeli egzaminów:

- model d („dokumentacja) - egzamin bez egzaminatora, egzamin na jednej zmianie w jednym dniu, stanowisko wyposażone w stolik i krzesło,
- model w („wykonanie”) - egzamin z egzaminatorem, egzamin na zmianach, stanowiska wyposażone w specjalistyczny sprzęt,
- model wk („wykonanie z komputerem”) - egzamin z egzaminatorem, egzamin na zmianach, stanowiska wyposażone w komputery i sprzęt,
- model dk („dokumentacja z komputerem”) - egzamin bez egzaminatora, egzamin na zmianach, stanowiska wyposażone w komputery i drukarki.

 

Podstawa programowa 2017 

Kwalifikacja i jej model:

model w to kwalifikacje:

- EE.05. „MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH” (technik elektryk)

- EE.03. „MONTAŻ ORAZ INSTALOWANIE UKŁADÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH” (technik elektronik)

- BD.17. „MONTAŻ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ” (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

 

model wk to kwalifikacje:

- EE.08. „MONTAŻ I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I SIECI” (technik informatyk)

 

model d kwalifikacja:

- EE.26. „EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH” (technik elektryk)

- EE.22. „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH” (technik elektronik)

- EE.24. „EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA I PRZESYŁANIA ENERGII CIEPLNEJ (technik energetyk)

- EE.25. „EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA I PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ” (technik energetyk)

- BD.18. „EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ” (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

 

model dk kwalifikacja:

- EE.09. „PROGRAMOWANIE, TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI INTERNETOWYMI I BAZAMI DANYCH” (technik informatyk)

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.