Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Część pisemna

Na egzamin należy zgłosić się 40 min przed jego rozpoczęciem i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

W części pisemnej egzaminu we wszystkich kwalifikacjach zdający może korzystać z kalkulatora prostego (umożliwiającego wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

 

Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!!!

 

Harmonogram części pisemnej:

Podstawa programowa 2019 (egzamin pisemny-komputerowy):

 • Kwalifikacja INF.02 (t. informatyk) – 2 czerwca 2023  r., godzina 9:00, 11:00 oraz 13:00 sala 213, 215, 216, 507, 508, .
 • Kwalifikacja INF.03 (t. informatyk, t. programista) – 2 czerwca 2023  r., godzina 9:00 oraz 13:00, sala 215, 216, 213, 508.
 • Kwalifikacja ELM.02 (t. elektronik) – 2 czerwca 2023  r., godzina 11:00, 13:00, sala 507, 508, 215.
 • Kwalifikacja ELM.05 (t. elektronik) – 2 czerwca 2023  r., godzina 11:00, sala 508, 215.
 • Kwalifikacja ELE.02 (t. elektryk) – 2 czerwca 2023  r., godzina 11:00, 13:00, sala 507, 216, 213, 508.
 • Kwalifikacja ELE.05 (t. elektryk) – 2 czerwca 2023  r., godzina 9:00, sala 215.
 • Kwalifikacja ELE.06 (t. energetyk) – 2 czerwca 2023  r., godzina 11:00, 13:00, sala 216, 508.
 • Kwalifikacja ELE.07 (t. energetyk) – 2 czerwca 2023  r., godzina 11:00 sala 216.

 

Podstawa programowa 2012 (pisemny – wydrukowane arkusze):

 • Kwalifikacja E.14 (t. informatyk) – 2 czerwca 2023  r., godzina 14:00, sala 313.

 

Część praktyczna

 

Na egzamin należy zgłosić się 30 min przed jego rozpoczęciem i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

 

Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!!!

 

Harmonogram części praktycznej:

Podstawa programowa 2019:

 • Kwalifikacja INF.02 (t. informatyk) – 13, 14, 15 czerwca 2023  r., godzina 8:00, 12:30, sala 505, 506, 507, 508.
 • Kwalifikacja INF.03 (t. informatyk, t. programista) – 12 czerwca 2023  r., godzina 8:00, sala 213, 215, 216.
 • Kwalifikacja ELM.02 (t. elektronik) – 12, 13, 14 czerwca 2023  r., godzina 8:00, 12:30, 17:00 sala 325.
 • Kwalifikacja ELM.05 (t. elektronik) – 1 czerwca 2023  r., godzina 9:00, AULA (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówka, gumki, linijki, temperówki).
 • Kwalifikacja ELE.02 (t. elektryk) – 12, 13 czerwca 2023  r., godzina 8:00, 12:30, sala 115.
 • Kwalifikacja ELE.05 (t. elektryk) – 1 czerwca 2023  r., godzina 9:00, AULA (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego, ołówka, gumki, linijki, temperówki).
 • Kwalifikacja ELE.06 (t. energetyk) – 1 czerwca 2023  r., godzina 9:00, AULA (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego).
 • Kwalifikacja ELE.07 (t. energetyk) – 1 czerwca 2023  r., godzina 13:00, AULA (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego).

 

Podstawa programowa 2017:

 • Kwalifikacja EE.09 (t. informatyk) – 16 czerwca 2023 r., godzina 8:00, sala 215.

 

Podstawa programowa 2012:

 • Kwalifikacja E.14 (t. informatyk) – 16 czerwca 2023 r., godzina 8:00, sala 213.
 • Kwalifikacja E.24 (t. elektryk) – 1 czerwca 2023  r., godzina 9:00 AULA (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego).

 

Szczegółowe informacje o terminie egzaminu należy sprawdzić osobiście po zalogowaniu do swojego konta na stronie Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (SIOEPKZ)

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.