Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

 

Pan Marcin Romanowski Wiceminister Sprawiedliwości wraz z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości odwiedzili w dniu 17 marca 2023 Zespół Szkół Ponadpodstawowych  Nr 3 w Zamościu.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas pierwszych technikum, którzy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali Pana Marcina Romanowskiego.

Tematem spotkania było przybliżenie młodzieży szeroko pojętego problemu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Pan Minister zwrócił uwagę, aby nie tracić czujności w zakresie dbania
o wspólne bezpieczeństwo i zachęcał do odważnego zgłaszania przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa  innym osobom - rodzicowi, nauczycielowi, czy nawet przechodniom na ulicy. Nie należy bać się prosić o pomoc w sytuacji zagrożenia.

Uczniowie otrzymali informację na temat całodobowej infolinii interwencyjnej poświęconej ostatnim wydarzeniom w Zamościu (numer telefonu 518 498 402) oraz infolinii poświęconej pomocy pokrzywdzonym (numer telefonu  222 309 900) świadczącej pomoc całodobowo, gdzie można uzyskać wsparcie prawne i psychologiczne dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Pomoc psychologiczną można ponadto otrzymać w stacjonarnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym w Zamościu przy ulicy Peowiaków 90B.

Pan Minister zwrócił uwagę, aby samemu również dbać o swoje bezpieczeństwo. Jako czynniki sprzyjające oszustom i przestępcom wymienił nadmierny pośpiech, niestaranność,  rozpiętą torbę, podawanie danych osobowych, szczególnie  danych kart płatniczych, numerów konta, numerów PIN, nadmierne informowanie o sobie, swoim miejscu pobytu czy czynności   osób z bliskiego otoczenia.

Ponadto Pan Marcin Romanowski zachęcał młodzież do rozwijania własnych kompetencji, zwłaszcza kompetencji miękkich, takich jak umiejętność współpracy w grupie, życzliwości 
i pozytywnego nastawienia do ludzi, radzenia sobie ze stresem, umiejętność zarządzania czasem i terminowość, oraz dbałość o dobrą atmosferę i komunikację w zespole.

 

Młodzież dowiedziała się również, że w Zamościu działa Centrum Bezpieczeństwa, przyczyniające  się do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie i myśli technologicznej
w Polsce.

Dzięki takim spotkaniom młodzież zwiększa swoją świadomość dotyczącą funkcjonowania
w społeczeństwie na czym szkole bardzo zależy w związku z wychowawczą rolą placówki.

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.