Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

 

W dniu 8 marca 2023r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w programie edukacyjnym organizowanym przez Młodzieżową Radę Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości. Głównym celem programu jest zapoznanie młodych obywateli w przystępny i interesujący sposób z tematyką edukacji prawnej w szczególności z walką z przestępczością.  

Zaprezentowany program obejmował dwa wykłady edukacyjne. Pierwszą część programu poprowadził Pan Klaudiusz Balcerzak – Regionalny Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli  się o odpowiedzialności za popełniony czyn karalny, jak też zostały  wyjaśnione różnice pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem. 

W drugiej części spotkania kadra psychologiczno-dydaktyczna ze Służby Więziennej w Zamościu omówiła zagadnienia na rzeczywistych przykładach oraz uczniowie wysłuchali informacji związanych z życiem osadzonych.

Ogromną zaletą programu było prowadzenie go przez osoby młode, które zadbały  o to, by tematy trudne stały się zrozumiałe.

Deklaracja dostępności

 

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.