Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

 

13 lutego 2023 w dzienniku naszej Szkoły uaktywniona zostanie funkcja szczęśliwego numerka. A oto na jakich zasadach będzie funkcjonował:   

 1. W puli numerów ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy w szkole. 
 2. Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka

  Szczęśliwy numerek
  zwalnia ucznia z: 
 • niezapowiedzianych kartkówek, 
 • niezapowiedzianych odpowiedzi, 
 • Uczeń może nie skorzystać z możliwości odmowy odpowiedzi. 

Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z: 

 • wcześniej zapowiedzianych prac pisemnych czy powtórzeń (także tych przełożonych), 
 • bieżącej aktywnej pracy na lekcji, posiadania niezbędnych przyborów (także stroju na wf)

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.