Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 24 kwietnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 - czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostało przedłużone do 24 maja 2020 roku. 

W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej, kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie kontynuowane do 24 maja 2020 roku.

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.