Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Pierwszy listopada to święto, które uwrażliwia na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Dlatego też w ramach akcji „Szkoła pamięta” przedstawiciele SU i wolontariusze z naszej szkoły zapalili znicze w miejscach związanymi z ważnymi postaciami i wydarzeniami historii Roztocza. Część zebranych zniczy przekazano Zarządowi Osiedla Zamoyskiego w ramach akcji „Zapal znicz na Pograniczu" – symboliczne lampki zapłoną wkrótce na polskich cmentarzach na Ukrainie.

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.