Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

EGZAMINY Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

W SESJI: CZERWIEC-LIPIEC 2019

 

Część pisemna

 

Na egzamin należy zgłosić się 40 min przed jego rozpoczęciem i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

W części pisemnej egzaminu we wszystkich kwalifikacjach zdający może korzystać z kalkulatora prostego (umożliwiającego wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

 

Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!!!

 

Harmonogram części pisemnej:

 

 • Kwalifikacja E.07 (t. elektryk) – 18 czerwca 2019 r., godzina 10:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna)
 • Kwalifikacja E.12 (t. informatyk) – 18 czerwca 2019 r., godzina 10:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna)
 • Kwalifikacja B.21 (t. urządzeń i sys. energetyki odnawialnej) – 18 czerwca 2019 r., godzina 10:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna)
 • Kwalifikacja E.06 (t. elektronik) – 18 czerwca 2019 r., godzina 12:00, sala 313 i sala 314
 • Kwalifikacja E.08 (t. elektryk) – 18 czerwca 2019 r., godzina 12:00, sala S2 (aula szkolna) i sala 315
 • Kwalifikacja E.13 (t. informatyk) – 18 czerwca 2019 r., godzina 12:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna) i sala 312
 • Kwalifikacja E.14 (t. informatyk) – 18 czerwca 2019 r., godzina 14:00, sala S2 (aula szkolna)
 • Kwalifikacja E.20 (t. elektronik) – 18 czerwca 2019 r., godzina 14:00, sala S2 (aula szkolna)
 • Kwalifikacja E.24 (t. elektryk) – 18 czerwca 2019 r., godzina 14:00, sala S2 (aula szkolna)

 

Część praktyczna

 

Na egzamin należy zgłosić się 30 min przed jego rozpoczęciem i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

 

Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!!!

 

Harmonogram części praktycznej:

 

 • Kwalifikacja E.24 (t. elektryk) – 17 czerwca 2019 r., godzina 9:00, sala S24 (aula szkolna) (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego, umożliwiającego wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)
 • Kwalifikacja E.20 (t. elektronik) – 17 czerwca 2019 r., godzina 13:00, sala S20 (sala 315) (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi)
 • Kwalifikacja E.14 (t. informatyk) – 27 czerwca 2019 r., godzina 8:00, 12:00 oraz 16:00, sala 505, 506
 • Kwalifikacja E.07 (t. elektryk) -  25 czerwca 2019 r., godzina 9:00, sala 323
 • Kwalifikacja E.12 (t. informatyk) – 25 czerwca 2019 r., godzina 12:00, sala 507
 • Kwalifikacja E.13 (t. informatyk) – od 26 czerwca 2019 r. do 02 lipca 2019 r., godzina 8:00 oraz 16.00, sala 507, 508
 •  Kwalifikacja E.08 (t. elektryk) – od 24 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r., godzina 9:00 oraz 15.00, sala 116
 • Kwalifikacja E.06 (t. elektronik) – od 24 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r., godzina 9:00 oraz 15.00, sala 325
 • Kwalifikacja B.21 (t. urządzeń i sys. energetyki odnawialnej) – od 28 czerwca 2019 r. do 03 lipca 2019 r., godzina 9:00 oraz 15.00, sala 307

 

 

 Szczegółowy harmonogram części praktycznej zamieszczony został na tablicy ogłoszeń (korytarz szkolny naprzeciwko sali 307).

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.