Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Absolwenci, którzy w dniu 26 kwietnia 2019 r. ukończyli szkołę i zdali egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, będą mogli od dnia 24 maja 2019 r. odebrać dyplomy wraz z suplementami u kierownika praktycznej nauki zawodu - pokój 109, w godzinach dyżurów.

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.