Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Część pisemna

 

 Na egzamin należy zgłosić się 40 min przed jego rozpoczęciem i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

W części pisemnej egzaminu we wszystkich kwalifikacjach zdający może korzystać z kalkulatora prostego (umożliwiającego wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

 

Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!!!

 Harmonogram części pisemnej:

 • Kwalifikacja E.07 (t. elektryk) – 10 stycznia 2019 r., godzina 10:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna)
 • Kwalifikacja E.12 (t. informatyk) – 10 stycznia 2019 r., godzina 10:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna)
 • Kwalifikacja E.08 (t. elektryk) – 10 stycznia 2019 r., godzina 12:00, sala S3 (aula szkolna)
 • Kwalifikacja E.13 (t. informatyk) – 10 stycznia 2019 r., godzina 12:00, sala S3 (aula szkolna)
 • Kwalifikacja E.14 (t. informatyk) – 10 stycznia 2019 r., godzina 14:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna)
 • Kwalifikacja E.20 (t. elektronik) – 10 stycznia 2019 r., godzina 14:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna)
 • Kwalifikacja E.24 (t. elektryk) – 10 stycznia 2019 r., godzina 14:00, sala S3 (aula szkolna)

  Część praktyczna

 

Na egzamin należy zgłosić się 30 min przed jego rozpoczęciem i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

 Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!!!

 

Harmonogram części praktycznej:

 • Kwalifikacja E.24 (t. elektryk) – 9 stycznia 2019 r., godzina 9:00, sala S24 (aula szkolna) (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego)
 • Kwalifikacja E.20 (t. elektronik) – 9 stycznia 2019 r., godzina 13:00, sala S20 (aula szkolna) (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi)
 • Kwalifikacja E.14 (t. informatyk) – 14 stycznia 2019 r., godzina 8:00 oraz 16:00, sala 213, 216, 508
 • Kwalifikacja E.07. (t. elektryk) - od 11 stycznia do 21 stycznia, godzina 9:00 oraz 15.00
 • Kwalifikacja E.12 (t. informatyk) – od 28 stycznia do 1 lutego, godzina 16.00, sala 507
 • Kwalifikacja E.13 (t. informatyk) – od 7 lutego do 8 lutego, godzina 16.00, sala 508
 • Kwalifikacja E.08. (t. elektryk) – 8 lutego 2019 r., godzina 15:00, sala 116

 

Szczegółowy harmonogram części praktycznej zamieszczony został na tablicy obok sekretariatu szkoły.

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.