Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

      Dnia 19 października 2018 r. w Technikum Nr 3 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu odbyły się zawody I stopnia XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej. W zawodach wzięło udział 19 uczniów z klas trzecich i czwartych. Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie.
Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest: stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa, budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia, rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów, rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji, danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu, podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.


Wszystkim uczestnikom życzymy zakwalifikowania się do drugiego etapu i finału. 

fot. M. Ostrowski

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.