Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

W dniu 11 maja 2022r. została zawieszona działalność punktu noclegowego dla uchodźców z Ukrainy w obiektach sportowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu. Punkt  działał od 5 marca 2022r. dzięki ludziom dobrej woli nieprzerwanie dzień i noc. Ukraińscy goście otrzymywali tutaj schronienie, wsparcie, opiekę i wszelką potrzebną pomoc. Gorąco dziękuję wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w prowadzenie tego punktu. Działający tu  Wolontariusze to przedstawiciele m.in. zamojskich przedszkoli, szkół, placówek, instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, restauracji, kół gospodyń wiejskich, prywatnych przedsiębiorców oraz mieszkańcy Zamościa i okolic. Szczególne podziękowania kieruję w stronę wicedyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu. Ogromną wdzięczność wyrażam wobec wolontariuszy związanych ze stowarzyszeniem Eureka Generator.

Pragnę gorąco podziękować pracownikom: Przedszkoli Miejskich Nr 5, 6, 7, 8, 13, Szkół Podstawowych Nr 3, 7, 10, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, 2, Przedszkola Językowego For kids, Zespołu Szkół Żdanów, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1, Zamojskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury, Bursy Międzyszkolnej Nr 1, 2, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Wydziału Oświaty, Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o., Zakładu Karnego, Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Starym Bidaczowie, Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz studentom Akademii Zamojskiej.

To był dla mnie prawdziwy zaszczyt, móc spotkać tak wielu wspaniałych ludzi.

Ewa Bakun - dyrektor ZSP Nr3 w Zamościu

 

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.