Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Część pisemna

Na egzamin należy zgłosić się 30 min przed jego rozpoczęciem i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

W części pisemnej egzaminu we wszystkich kwalifikacjach zdający może korzystać z kalkulatora prostego (umożliwiającego wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!!!

 Harmonogram części pisemnej

Podstawa programowa 2019:

 • Kwalifikacja INF.02 (t. informatyk) – 2 i 3 czerwca 2022  r., godzina 10:00, 12:00 oraz 14:00, sala 505, 506, 507, 508, 215.
 • Kwalifikacja ELM.02 (t. elektronik) – 2 i 3 czerwca 2022  r., godzina 10:00, 12:00 oraz 14:00, sala 505, 506, 507, 508, 215.
 • Kwalifikacja ELE.02 (t. elektryk) – 2 i 3 czerwca 2022  r., godzina 10:00, 12:00 oraz 14:00, sala 505, 506, 507, 508, 215.
 • Kwalifikacja ELE.06 (t. energetyk) – 2 i 3 czerwca 2022  r., godzina 10:00, 12:00 oraz 14:00, sala 505, 506, 507, 508, 215.

 Podstawa programowa 2017:

 • Kwalifikacja EE.05 (t. elektryk) – 21 czerwca 2022 r., godzina 12:00, sala S2 (aula).
 • Kwalifikacja EE.08 (t. informatyk) – 21 czerwca 2022 r., godzina 10:00, sala S2 (aula).
 • Kwalifikacja EE.09 (t. informatyk) – 21 czerwca 2022 r., godzina 14:00, sala S2 (aula).
 • Kwalifikacja EE.26 (t. elektryk) – 21 czerwca 2022 r., godzina 14:00, sala S2 (aula).

 Podstawa programowa 2012:

 • Kwalifikacja E.07 (t. elektryk) – 21 czerwca 2022 r., godzina 10:00, sala 315.
 • Kwalifikacja E.08 (t. elektryk) – 21 czerwca 2022 r., godzina 12:00, sala 315.

 Część praktyczna

 Na egzamin należy zgłosić się 30 min przed jego rozpoczęciem i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!!!

 Harmonogram części praktycznej:

 • Kwalifikacja INF.02 (t. informatyk) – 6, 7, 8, 9, 10 czerwca 2022 , godzina 8:00, 12:30 oraz 17:00, sala K3, K4 (505, 506, 507, 508).
 • Kwalifikacja ELM.02 (t. elektronik) – 7, 8, 9, 10 czerwca 2022 , godzina 8:00, 12:30 oraz 17:00, sala N1 (325).
 • Kwalifikacja ELE.02 (t. elektryk) – 6, 7, 8 czerwca 2022 , godzina 8:00, 12:30 oraz 17:00, sala P1 (115).
 • Kwalifikacja ELE.06 (t. energetyk) – 1 czerwca 2022 , godzina 9:00, sala S1 (aula), (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego*).
 • Kwalifikacja EE.08 (t. informatyk) – 27 czerwca 2022 , godzina 8:00, sala K3 (507).
 • Kwalifikacja EE.09 (t. informatyk) – 22 czerwca 2022 r., godzina 8:00 oraz 12:00, sala K1, K2 (505, 506, 507, 508).
 • Kwalifikacja EE.22 (t. elektronik) – 20 czerwca 2022 r., godzina 13:00, sala S1 (aula) (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówka, gumki, linijki i temperówki).
 • Kwalifikacja EE.24 (t. energetyk) – 20 czerwca 2022 r., godzina 9:00, sala S1 (aula), (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego*).
 • Kwalifikacja EE.25 (t. energetyk) – 20 czerwca 2022 r., godzina 13:00, sala S1 (aula), (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego*).
 • Kwalifikacja EE.26 (t. elektryk) – 20 czerwca 2022 r., godzina 9:00, sala S1 (aula), (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego*).
 • Kwalifikacja E.08 (t. elektryk) – 23 czerwca 2022 r., godzina 15:00, sala P2 (115).
 • Kwalifikacja E.14 (t. informatyk) – 23 czerwca 2022 r., godzina 12:00, sala K5 (505).
 • Kwalifikacja E.24 (t. elektryk) – 20 czerwca 2022 r., godzina 9:00, sala P3 (315), (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego*).

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Szczegółowe informacje o terminie egzaminu należy sprawdzić osobiście po zalogowaniu do swojego konta na stronie Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (SIOEPKZ) https://epkz.cke.edu.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F

WAŻNE!

Uczniowie kształcący się w szkołach zawodowych według podstawy programowej 2019, mają obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego, na odpowiednim etapie kształcenia, ustalonym w programie nauczania, przyjętym przez szkołę. Wypełnienie tego obowiązku polega na:

- przyjściu na część pisemną oraz praktyczną egzaminu,

- złożeniu podpisu na wykazie zdających,

- zalogowaniu w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu (część pisemna),

- zakodowaniu karty oceny i naklejeniu naklejki identyfikacyjnej (część praktyczna).

Uczeń nie musi zdać egzaminu. Niespełnienie tego obowiązku, skutkuje brakiem promocji do klasy programowo wyższej.

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.