Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Stypendium socjalne 2018/2019

Od 1 do 17 września 2018r. trwa przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne na rok szkolny 2018/2019.

Druki wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej ZSP Nr 3 w Zamościu.

Obowiązujący dochód na członka rodziny do 30.09.2018 wynosi 514 zł netto na osobę, przelicznik 288 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Od 1.10.2018 dochód ten wzrośnie do 528 zł, przelicznik 308 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Możliwe będzie złożenie wniosków z odpowiednim wyjaśnieniem po 1.10.2018r. przez osoby, których dochód przekroczył we wrześniu 514 zł.

Wniosek wypełnia rodzic lub pełnoletni uczeń.

Załączniki:

Zasiłek szkolny - losowy 

Przysługuje uczniowi z tytułu zdarzenia losowego (śmierć członka rodziny, ciężka choroba w rodzinie, mająca przejściowy wpływ na pogorszenie się warunków materialnych ucznia, pożar, powódź, utrata mienia).

Wnioski należy złożyć przed upływem 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia. Wzór wniosku i zasada jego składania jest identyczna jak w przypadku stypendium.

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.