Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Program Stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2018-2019″ i "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019"

  • „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019″ – nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne.

 Program Stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy w roku szkolnym 2018/2019 kontynuują naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (poza szkołami dla dorosłych).

Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r., w kwocie 400 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” zostaną przyznane 233 stypendia.

Szczegółowe informacje dotyczące programu: regulamin i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej http://www.lubelskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Sportu, ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok. 513, 516, tel. (81) 47 81 459, (81) 44 16 709 lub (81) 44 16 716.

Wniosek pobrany ze strony internetowej http://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelska-kuznia-talentow/ z zakładki „Stypendia” lub dostępny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu należy złożyć w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie od dnia 3 września 2018 r. do dnia 21 września 2018r.

  •   "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018″ – nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne.

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki, którzy mieszkają na terenie woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim.

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r., w kwocie 390 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” przyznanych zostanie 511 stypendiów.

Wniosek pobrany ze strony internetowej http://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych/  z zakładki „Stypendia” lub dostępny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu należy złożyć w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w terminie od dnia 3 września 2018 r. do dnia 21 września 2018 r

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.