Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Stypendium socjalne 2023/2024

Od 1 do 15 września 2023r. trwa przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne na rok szkolny 2023/2024.

Druki wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej ZSP Nr 3 w Zamościu.

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium wynosi 600 zł netto na członka rodziny. Dochód liczony z 1 ha przeliczeniowego - 345 zł.

Wniosek wypełnia pełnoletni uczeń lub rodzic, należy zaznaczyć wybraną formę stypendium, wniosek bez zaznaczonej formy nie będzie spełniał warunków określonych w ustawie.  

 

Załączniki:

Zasiłek szkolny - losowy 

Przysługuje uczniowi z tytułu zdarzenia losowego (śmierć członka rodziny, ciężka choroba w rodzinie, mająca przejściowy wpływ na pogorszenie się warunków materialnych ucznia, pożar, powódź, utrata mienia).

Wnioski należy złożyć przed upływem 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.
Wzór wniosku i zasada jego składania jest identyczna jak w przypadku stypendium.

 

Deklaracja dostępności

 

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.