Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Rekrutację Kandydatów ze względu na ich niepełnoletność prowadzi się na Wniosek rodziców/opiekunów prawnych złożony do dyrektora szkoły, na podstawie przyjętych przez szkoły jednolitych kryteriów.

W związku z powyższym wszelkie zaświadczenia, oświadczenia itp. muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego natomiast wydrukowany „Wniosek o przyjęcie do szkoły" przez rodzica/prawnego opiekuna oraz Kandydata.

Złożenie Wniosku powinno być poprzedzone analizą oferty edukacyjnej szkół oraz oceną zainteresowań i możliwości Kandydata. W ten sposób Kandydat powinien utworzyć swoją tzw. listę preferencji.

Jak przygotować Wniosek? - kliknij tutaj

 

 

Powrót do Rekrutacji

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.