Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

16 listopada 2023 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Decyzją Prezesa Rady Ministrów 224 uczniów ze szkół województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium. Wśród nagrodzonych nie zabrakło oczywiście najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu:

Kinga Kiryluk – uczennica klasy 3 LO - profil sportowy,

Roksana Swatowska - uczennica klasy 4 TE -  technik programista.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to ogromne wyróżnienie. Przyznaje się je uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów.

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.