Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

16 listopada klasa 1P miała niezwykłą okazję zwiedzić Archiwum Państwowe w Zamościu mieszczące się przy ulicy Hrubieszowskiej. Celem wizyty było poznanie historii tego miejsca, zakresu działalności placówki oraz uświadomienie młodemu człowiekowi jakie skarby można znaleźć w zbiorach archiwalnych.

Podczas wizyty uczennice miały także okazję dowiedzieć się jakiego rodzaju archiwa wyróżniamy. Począwszy od tych najmniejszych prywatnych zwanych też domowymi gromadzącymi rodzinne pamiątki, poprzez archiwa kościelne gromadzące akty urodzeń, małżeństw i zgonów, oraz zakładowe i na państwowych skończywszy. Wszystkie one stoją na straży historii przechowując niezwykle cenne dokumenty, które świadczą o przeszłości rodziny, miasta, regionu czy kraju. Zobaczyły też jak pieczołowicie i starannie instytucja dba przechowywane zbiory, chroniąc jednocześnie historię i kulturę regionu.

Jednym z istotnych zagadnień było pytanie kto najczęściej korzysta ze zbiorów archiwalnych i czego najczęściej poszukują odwiedzający. Licealistki dowiedziały się, że ludzie najczęściej poszukują przodków swoich rodzin, historii miejscowości, dokumentów potwierdzających własność ziemską czy historii instytucji. Archiwa pełnią więc niezwykle istotną rolę dla osób badających genealogię swoich rodzin czy interesujących się lokalnym dziedzictwem. Ta wizyta nie tylko ukazała uczniom rolę archiwów jako popularyzatorów historii ale dostarczyła także inspirujących informacji i wskazówek do pierwszych genealogicznych odkryć i docenienia wartości dziedzictwa przeszłości.

Serdeczne podziękowanie kierujemy na ręce Pani Eweliny Nawrockiej, która z pasją i zaangażowaniem podzieliła się swoją wiedzą na temat pracy archiwum. Dzięki jej profesjonalizmowi wizyta w archiwum stała się dla na edukacyjnym doświadczeniem.

Na koniec spotkania odwiedzający zostali obdarowani pamiątkowym gadżetami. Wizycie towarzyszyła bardzo miła atmosfera.

Opiekunami grupy byli : Marek Banach i Roman Blonka.

Deklaracja dostępności

 

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.