Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Informujemy, że nie wcześniej niż od dnia 31 marca 2023 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej (system SIOEPKZ) informacje o wynikach dla zdających egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji 2023 Zima  pod adresem:  

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Dostęp do wyników (login i hasło/kod aktywacyjny) można uzyskać od Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu - Pana Grzegorza Swatowskiego poprzez kontakt Teams w dni pracujące w godzinach 8.00-15.00. 

Certyfikaty, świadectwa oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane szkołom w późniejszym terminie – najwcześniej 7 kwietnia 2023 r. (termin przekazania zdającym będzie podany w aktualnościach na stronie szkoły). 

 

Uwaga - ważne!

Zdający, który nie zdał, którejkolwiek części egzaminu z kwalifikacji lub na egzamin się nie zgłosił, może złożyć deklarację na najbliższą sesję egzaminacyjną (2023 Lato) w terminie do 7 kwietnia 2023 r. Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce „Egzamin Zawodowy” –  https://zsp3zamosc.pl/images/egzamin/deklaracja_2019.pdf

lub OKE w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7067

W przypadku chęci wystąpienia o dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu należy do deklaracji dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do dostosowania (np. opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej). Szczegóły w „Komunikacie dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 (dokument z dnia 19.08.2022 r.)  dostępnym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, pod adresem: 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202023_Dostosowania-PP2019_12%20IX%202022.pdf

Deklaracja dostępności

 

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.