Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

22 uczniów naszej szkoły w tym roku wzięli udział Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. Przez blisko pół wieku Naczelna Organizacja Techniczna za przyczyną Olimpiady Wiedzy Technicznej, corocznie dociera do młodzieży szkół ponad podstawowych w celu przybliżeniu i rozwijaniu zainteresowań techniką, podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej.

Dziękuje wszystkim nauczycielom przedmiotów zawodowych naszej szkoły za przygotowanie młodzieży do zaprezentowania jej wiedzy na poszczególnych etapach Olimpiady. W następnym roku będzie jubileuszowe, 50-ta edycja Olimpiada Wiedzy Technicznej liczę na udział naszej młodzieży i pomoc nauczycieli w celu przygotowania ich do Olimpiady.

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.