Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

 EGZAMINY Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W SESJI: 2023 Zima

Część pisemna

Na egzamin należy zgłosić się 40 min przed jego rozpoczęciem i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

W części pisemnej egzaminu we wszystkich kwalifikacjach zdający może korzystać z kalkulatora prostego (umożliwiającego wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!!!

Harmonogram części pisemnej:

Podstawa programowa 2019 (egzamin pisemny-komputerowy):

 • Kwalifikacja INF.02 (t. informatyk) – 10 stycznia 2023  r., godzina 11:00, 13:00 sala 505, 215.
 • Kwalifikacja INF.03 (t. informatyk) – 10 stycznia 2023  r., godzina 9:00, 11:00 oraz 13:00, sala 505, 506, 507, 508.
 • Kwalifikacja ELM.05 (t. elektronik) – 10 stycznia 2023  r., godzina 11:00, 13:00, sala 505, 507, 508, 215.
 • Kwalifikacja ELE.02 (t. elektryk) – 10 stycznia 2023  r., godzina 11:00, 13:00, sala 506, 507, 215.
 • Kwalifikacja ELE.05 (t. elektryk) – 10 stycznia 2023  r., godzina 9:00, 11:00 oraz 13:00, sala 506, 507, 508, 215.
 • Kwalifikacja ELE.06 (t. energetyk) – 10 stycznia 2023  r., godzina 11:00, 13:00, sala 505, 215.
 • Kwalifikacja ELE.07 (t. energetyk) – 10 stycznia 2023  r., godzina 11:00, 13:00 sala 506, 507, 215.

Podstawa programowa 2017 (pisemny – wydrukowane arkusze):

 • Kwalifikacja EE.09 (t. informatyk) – 10 stycznia 2023  r., godzina 14:00, sala 313.
 • Kwalifikacja EE.26 (t. elektryk) – 10 stycznia 2023  r., godzina 14:00, sala 313.

 

Część praktyczna

Na egzamin należy zgłosić się 30 min przed jego rozpoczęciem i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

 

Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!!!

Harmonogram części praktycznej:

Podstawa programowa 2019:

 • Kwalifikacja INF.02 (t. informatyk) – 16 i 17 stycznia 2023  r., godzina 8:00, 12:30 oraz 17:00, sala 506, 507.
 • Kwalifikacja INF.03 (t. informatyk) – 16 i 17 stycznia 2023  r., godzina 8:00, 12:30 oraz 17:00, sala 505, 508.
 • Kwalifikacja ELM.05 (t. elektronik) – 9 stycznia 2023  r., godzina 9:00, sala gimnastyczna, aula, 314 (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówka, gumki, linijki, temperówki).
 • Kwalifikacja ELE.02 (t. elektryk) – 9 stycznia 2023  r., godzina 12:30, sala 115.
 • Kwalifikacja ELE.05 (t. elektryk) – 9 stycznia 2023  r., godzina 9:00, sala gimnastyczna, aula (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego, ołówka, gumki, linijki, temperówki).
 • Kwalifikacja ELE.06 (t. energetyk) – 9 stycznia 2023  r., godzina 9:00, sala gimnastyczna, aula (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego).
 • Kwalifikacja ELE.07 (t. energetyk) – 9 stycznia 2023  r., godzina 13:00, sala 315 (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego).

Podstawa programowa 2017:

 • Kwalifikacja EE.09 (t. informatyk) – 18 stycznia 2023 r., godzina 8:00 oraz 12:30, sala 505, 508.
 • Kwalifikacja EE.25 (t. energetyk) – 9 stycznia 2023  r., godzina 13:00, sala 314 (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego).
 • Kwalifikacja EE.26 (t. elektryk) – 9 stycznia 2023  r., godzina 9:00, sala gimnastyczna, aula (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego).

Podstawa programowa 2012:

 • Kwalifikacja E.24 (t. elektryk) – 9 stycznia 2023 r., godzina 9:00, sala 315 (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego)
 • Kwalifikacja E.14 (t. informatyk) – 17 stycznia 2023  r., godzina 8:00, sala 215.

Szczegółowe informacje o terminie egzaminu należy sprawdzić osobiście po zalogowaniu do swojego konta na stronie Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (SIOEPKZ) https://epkz.cke.edu.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.