Zajęcia dodatkowe: 

Historia, WoS

Język angielski

Język niemiecki

Język polski

Matematyka

Przedmioty elektryczne i elektroniczne

Przedmioty informatyczne

Przedmioty przyrodnicze

Wychowanie fizyczne