Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

mgr inż. Grzegorz SWATOWSKI (pokój nr 322)

 DYŻURY KIEROWNIKA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Poniedziałek 9.40 - 10.25
Wtorek 9.40-10.25
Środa 10.45 - 11.30
Czwartek 8.00-9.35
Piątek 12.25-13.10

 Do zadań Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu należy:

  1. Przygotowanie harmonogramu praktyk zawodowych.
  2. Pełnienie nadzoru organizacyjnego i pedagogicznego nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu (praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne w CKP w Zamościu).
  3. Wizytowanie uczniów na praktykach zawodowych.
  4. Wypełnianie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej ocen (klasyfikacji) z praktyk zawodowych.
  5. Koordynowanie działań związanych z organizacją przebiegu kształcenia zawodowego dla uczniów technikum zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.
  6. Współpraca z podmiotami przyjmującymi uczniów na praktyczną naukę zawodu dla prowadzonych kierunków kształcenia zawodowego.
  7. Współdziałanie z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami w zakresie kształcenia zawodowego.
  8. Organizowanie i nadzór nad przebiegiem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  9. Opracowywanie materiałów sprawozdawczych z praktycznej nauki zawodu.

 

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.