Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

 EGZAMINY Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W SESJI: STYCZEŃ-LUTY 2022

Część pisemna

 Na egzamin należy zgłosić się 40 min przed jego rozpoczęciem i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

W części pisemnej egzaminu we wszystkich kwalifikacjach zdający może korzystać z kalkulatora prostego (umożliwiającego wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

 Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!!!

 Harmonogram części pisemnej:

 • Kwalifikacja E.07 (t. elektryk) – 11 stycznia 2022 r., godzina 10:00, sala 315
 • Kwalifikacja E.13 (t. informatyk) – 11 stycznia 2022 r., godzina 12:00, sala 315
 • Kwalifikacja E.14 (t. informatyk) – 11 stycznia 2022 r., godzina 14:00, sala 315
 • Kwalifikacja EE.05 (t. elektryk) – 11 stycznia 2022 r., godzina 12:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna)
 • Kwalifikacja EE.08 (t. informatyk) – 11 stycznia 2022 r., godzina 10:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna)
 • Kwalifikacja EE.09 (t. informatyk) – 11 stycznia 2022 r., godzina 14:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna)
 • Kwalifikacja EE.22 (t. elektronik) – 11 stycznia 2022 r., godzina 12:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna) oraz sala 312
 • Kwalifikacja EE.24 (t. energetyk) – 11 stycznia 2022 r., godzina 10:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna)
 • Kwalifikacja EE.25 (t. energetyk) – 11 stycznia 2022 r., godzina 12:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna) oraz sala 312
 • Kwalifikacja EE.26 (t. elektryk) – 11 stycznia 2022 r., godzina 14:00, sala S2 (aula)

 Część praktyczna

 Na egzamin należy zgłosić się 30 min przed jego rozpoczęciem i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!!!

 

Harmonogram części praktycznej:

 • Kwalifikacja E.24 (t. elektryk) – 10 stycznia 2022 r., godzina 9:00, sala 315 (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego, umożliwiającego wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)
 • Kwalifikacja EE.22 (t. elektronik) – 10 stycznia 2022 r., godzina 13:00, sala 315 (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówka, gumki, linijki i temperówki)
 • Kwalifikacja EE.24 (t. energetyk) – 10 stycznia 2022 r., godzina 9:00, sala SALA1 (duża sala gimnastyczna), (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego, umożliwiającego wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)
 • Kwalifikacja EE.25 (t. energetyk) – 10 stycznia 2022 r., godzina 13:00, sala S.1 (aula), (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego, umożliwiającego wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)
 • Kwalifikacja EE.26 (t. elektryk) – 10 stycznia 2022 r., godzina 9:00, sala SALA1 (duża sala gimnastyczna), (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego, umożliwiającego wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)
 • Kwalifikacja BD.18 (t. urządzeń i sys. energetyki odnawialnej) – 10 stycznia 2022 r., godzina 9:00, sala SALA1 (duża sala gimnastyczna), (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego, umożliwiającego wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb, ołówka, gumki, linijki, ekierki, temperówki)
 • Kwalifikacja EE.03 (t. elektronik) – 27 stycznia 2022  r., godzina 9:00, sala 323
 • Kwalifikacja EE.05 (t. elektryk) – 26 stycznia 2022  r., godzina 9:00 oraz 15:00, sala 115
 • Kwalifikacja EE.08 (t. informatyk) – 27 stycznia 2022  r., godzina 12:30 oraz 17:00, sala 507 oraz 508
 • Kwalifikacja EE.09 (t. informatyk) – 17, 18, 19 stycznia 2022 r., godzina 8:00, 12:00 oraz 16:00, sala 505 oraz 506

Szczegółowe informacje o terminie egzaminu należy sprawdzić osobiście po zalogowaniu do swojego konta na stronie Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (SIOEPKZ) https://epkz.cke.edu.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.