Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Uwaga - ważne!

Zdający, który nie zdał, którejkolwiek części egzaminu z kwalifikacji lub na egzamin się nie zgłosił,  może wciągu 7 dni od terminu ogłoszenia wyników egzaminu, złożyć deklarację na najbliższą sesję egzaminacyjną. Oznacza to, że każdy, kto chce przystąpić ponownie do niezdanej części egzaminu z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2021, musi w terminie do 8 kwietnia 2021 r. złożyć poprawnie wypełnioną deklarację (kartonowe pudełko obok drzwi pokoju 109). Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce „Egzamin Zawodowy” - http://www.zsp3zamosc.pl/images/praktyki/deklaracja_egz.pdf lub OKE w Krakowiehttp://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190904130227489

W przypadku chęci wystąpienia o dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu należy do deklaracji dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do dostosowania (np. opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej). Szczegóły w "Komunikacie w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2021 (Formuła 2012 i 2017) Dokument z dnia 20.08.2020 r."  dostępnym na stronie OKE w Krakowie, pod adresem: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190904100724278

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.