Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

JESTEŚMY W PROGRAMIE „LIDER WIEDZY i OCHRONY ŚRODOWISKA”

Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do Programu Stypendialnego „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska” dla młodzieży i nauczycieli (opiekunów dydaktycznych) szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Program jest organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Współorganizatorem Programu jest Kuratorium Oświaty w Lublinie. Realizując cele Programu będziemy zdobywać i propagować wiedzę w dziedzinie ochrony środowiska, promować wzorowe postawy proekologiczne i przedsięwzięcia prozdrowotne. Program będzie trwał do października 2020 r.

Życzymy zdrowych i bezpiecznych wakacji!!!

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.