Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

EGZAMINY Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

W SESJI: STYCZEŃ-LUTY 2020

Część pisemna

 

Na egzamin należy zgłosić się 40 min przed jego rozpoczęciem i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

W części pisemnej egzaminu we wszystkich kwalifikacjach zdający może korzystać z kalkulatora prostego (umożliwiającego wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!!!

 Harmonogram części pisemnej:

 • Kwalifikacja E.07 (t. elektryk) – 10 stycznia 2020 r., godzina 10:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna)
 • Kwalifikacja E.12 (t. informatyk) – 10 stycznia 2020 r., godzina 10:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna)
 • Kwalifikacja B.21 (t. urządzeń i sys. energetyki odnawialnej) – 10 stycznia 2020 r., godzina 10:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna)
 • Kwalifikacja B.22 (t. urządzeń i sys. energetyki odnawialnej) – 10 stycznia 2020 r., godzina 12:00, sala S2 (aula szkolna)
 • Kwalifikacja E.08 (t. elektryk) – 10 stycznia 2020 r., godzina 12:00, sala S2 (aula szkolna)
 • Kwalifikacja E.13 (t. informatyk) – 10 stycznia 2020 r., godzina 12:00, sala S2 (aula szkolna)
 • Kwalifikacja E.14 (t. informatyk) – 10 stycznia 2020 r., godzina 14:00, sala S1 (duża sala gimnastyczna) oraz sala 315
 • Kwalifikacja E.20 (t. elektronik) – 10 stycznia 2020 r., godzina 14:00, sala 313 i 314
 • Kwalifikacja E.24 (t. elektryk) – 10 stycznia 2020 r., godzina 14:00, sala S2 (aula szkolna)

 Część praktyczna

 Na egzamin należy zgłosić się 30 min przed jego rozpoczęciem i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

 

Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!!!

 Harmonogram części praktycznej:

 • Kwalifikacja E.24 (t. elektryk) – 9 stycznia 2020 r., godzina 9:00, sala S24 (aula szkolna) (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego, umożliwiającego wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)
 • Kwalifikacja B.22 (t. urządzeń i sys. energetyki odnawialnej) – 9 stycznia 2020 r., godzina 9:00, sala 315 (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora prostego, umożliwiającego wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb, ołówka, gumki, linijki, ekierki, temperówki)
 • Kwalifikacja E.20 (t. elektronik) – 9 stycznia 2020 r., godzina 13:00, sala S20 (aula szkolna) (zdający może dodatkowo korzystać z kalkulatora z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi)
 • Kwalifikacja E.14 (t. informatyk) – 13 stycznia 2020 r., godzina 8:00, 12:00 oraz 16:00
 • Kwalifikacja E.14 (t. informatyk) – 14 stycznia 2020 r., godzina 12:00
 • Kwalifikacja E.13 (t. informatyk) – 7 lutego 2020 r., godzina 8:00, 12:00, 16:00
 • Kwalifikacja E.08 (t. elektryk) – 7, 10, 11  lutego 2020 r., godzina 15:00
 • Kwalifikacja B.21 (t. urządzeń i sys. energetyki odnawialnej) – 7 lutego 2020 r., godzina 15:00
 • Kwalifikacja E.12 (t. informatyk) – 11  lutego 2020 r., godzina 16:00
 • Kwalifikacja E.07 (t. elektryk) -  12  lutego 2020 r., godzina 15:00

 

Szczegółowy harmonogram części praktycznej zamieszczony został na tablicy ogłoszeń (korytarz szkolny naprzeciwko sali 307).

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.