Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

      W dniach od 2 do 20 września 2019 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych ,,Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020" oraz ,,Lubelska kuźnia talentów 2019-
2021'. Celem wyżej wymienionych programów stypendialnych jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów. Tegoroczna edycja daje szansę na skorzystanie ze stypendium 1000 uczniom klas Vll iVlll szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół zawodowych i szkół policealnych. Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 więcej na www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelska-kuznia-talentow/

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.