Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

11 grudnia 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczysta Gala wręczenia stypendiów.

Trzech najlepszych uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu otrzymało stypendia w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019".

„Lubelska kuźnia talentów” jest to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2017/2018 będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych.

Program realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego „Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych" realizowanego przez Województwo Lubelskie w latach 2016-2019 w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stypendia otrzymali:

  • Patryk Jacuniak z klasy 4 E (technik informatyk)
  • Michał Rudy z klasy 4 E (technik informatyk)
  • Szymon Kostrubiec z klasy 4 E (technik informatyk)

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.