Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

10 grudnia klasy 3 "O" oraz 2 "O" o profilu Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej miały okazję uczestniczyć w pokazach na terenie Politechniki Lubelskiej. W trakcie wizyty zostały zaprezentowane laboratoria, a w nich urządzenia i instalacje związane z Odnawialnymi Źródłami Energii, sterowniki zarządzające współpracą instalacji OZE z systemem elektroenergetycznym, instalacje związane z reaktorami plazmowymi oraz przedstawiono informacje o oddziaływaniach instalacji OZE oraz jakości energii. Mieliśmy również okazję zobaczyć istniejące na dachu instalacje fotowoltaiczne. Ponadto w Zakładzie Cienkowarstwowych Technologii Fotowoltaicznych na Wydziale Inżynierii Środowiska zobaczyliśmy i podsłuchaliśmy o badaniach nad nowatorskimi technologiami wytwarzania ogniw fotowoltaicznych. Na koniec uczniowie wysłuchali wykładu dr Sławomira Gułkowskiego na temat współczesnych trendów w dziedzinie OZE.

Ponad czterogodzinne pokazy w różnych budynkach dały nam okazję poznać topografię oraz poczuć klimat najbliższej nam uczelni technicznej. Ku zaskoczeniu naszych uczniów, Politechnika Lubelska jest uczelnią, na której studiują nie tylko panowie, ale wśród studentów, jak i kadry wykładowców sporo jest młodych kobiet.

Miłym akcentem na koniec wyprawy był posiłek w Tarasach Zamkowych.

Wycieczka została zorganizowana z inicjatywy uczniów 3"O". Organizatorem i kierownikiem wycieczki był wychowawca klasy Sylwester Babiarz. Opiekę nad młodzieżą sprawowali również nauczyciele p. Joanna Pieniak i p. Marek Zych. Szczególne podziękowania dla dr inż. Pawła Mazurka, Prodziekana ds. studenckich za zorganizowanie pokazów oraz prezentację swojego laboratorium. Obie strony wyraziły chęć zacieśnienia współpracy.

 

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.