Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Na przełomie października i listopada odbyła się wycieczka edukacyjna dla uczniów TE w której udział brały klasy 4C i 4D.

To już dziesiąte , coroczne wyjście klas maturalnych technikum elektrycznego do stacji transformatorowo - rozdzielczej 220/110 kV oraz 110/15 kV przy ul. Hrubieszowskiej w Zamościu.
Wiedza tam zdobyta poszerza wiadomości z zakresu:

- stacji i rozdzielni elektroenergetycznych
- linii napowietrznych
- automatyki zabezpieczeniowej
- łączników wysokiego napięcia

Zdobyte wiadomości są spójne z tematyką zajęć realizowanych w kl. III i IV czyli porównanie teorii i praktyki.
Serdecznie dziękujemy PGE Dystrybucja S.A. za możliwość wejścia na teren stacji.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele przedmiotów zawodowych: L. Koza, W. Staszczuk.
Przygodę z energetyką zachowaliśmy na zdjęciach do obejrzenia których zapraszamy.

 

fot. W. Staszczuk

 

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.