Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Stulecie niepodległości. O walce w imię wolności w XX wieku.

Program artystyczny młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej przygotowany dla więźniów Zakładu Karnego w Zamościu

 

 

Walka o wolność, gdy się raz zaczyna

Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna,

Sto razy wrogów zachwiana potęgą,

              Skończy zwycięstwem. (George Byron)

  

W 2018 r. świętujemy stulecie niepodległości Polski. To wyjątkowy jubileusz upamiętniający odzyskanie przez nasz naród wolności i suwerenności państwowej po 123 latach zaborów. Dzieje niepodległego państwa obfitowały  w dramatyczne wydarzenia, chociażby związane z II wojną światową. Postawa Polaków w tym okresie  wynikała niewątpliwie z  tradycji  i doświadczeń egzystencjalnych w warunkach braku niepodległości sprzed 1918r.

            W ramach obchodów stulecia niepodległości młodzież naszej szkoły 30 października w Zamojskim Zakładzie  Karnym przedstawiła program artystyczny  ukazujący walkę Polaków o wolność . W spektaklu przypomniano heroizm żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej 1939r., działania zbrojne, np. bitwę nad Bzurą, funkcjonowanie Państwa Podziemnego, Powstanie Warszawskie, losy żołnierzy zwanych dziś wyklętymi lub niezłomnymi. Służba więzienna i więźniowie mogli posłuchać, jak z ogromną ekspresją o odwadze Polaków śpiewa szwedzki zespół Sabaton. Nie mniej przejmujące były teksty wykonane przez utalentowaną muzycznie młodzież – Chłopaki z AK, Ostatnia kula, Jest taki kraj

             Edukacja historyczna, dbałość o upamiętnianie ważnych wydarzeń, szczególnie odnoszących się do wartości patriotycznych i kulturalnych wpisuje sie w zakres oddziaływań penitencjarnych. Służba Więzienna podejmuje szereg działań mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności. Należą do nich  programy resocjalizacji, których zadaniem jest przybliżenie historii naszego kraju oraz wskazanie właściwych wzorców i wzbudzenie szacunku dla idei i postaw patriotycznych. Z tego powodu  uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i ich opiekunowie – p. dyr. Ewa Bakun, Iwona Krzywonos, Magdalena Sak i Aleksandra Skowron – zostali zaproszeni do Zakładu Karnego. Wizyta była dużym przeżyciem dla młodzieży, opiekunów, a także więźniów.

 

My przedstawiliśmy spektakl historyczny, natomiast  funkcjonariusze, a dokładnie Pan Damian Knap -  kapitan służby więziennej, kierownik zespołu penitencjarnego zapoznał nas ze strukturą organizacyjną jednostki, szczegółowymi zadaniami służby, formami i metodami pracy z osobami przebywającymi w jednostkach penitencjarnych.

Młodzież mogła porozmawiać z doświadczonymi funkcjonariuszami zamojskiego więzienia, dowiedzieć się o skutkach używania przemocy, sięgania po alkohol, narkotyki czy dopalacze, oraz poznać podstawowe zasady postępowania z osobami pozbawionymi wolności. Uczniowie chętnie zadawali pytania dotyczące różnych sfer życia w wiezieniu.

Poza tym zaprezentowane zostało wyposażenie i uzbrojenie funkcjonariuszy działu ochrony.  Mogliśmy zobaczyć, jak na co dzień funkcjonuje więzienie,  poznać specyfikę zakładu karnego, jego strukturę, działalność wychowawczą i resocjalizacyjną.

Uczniowie występujący w spektaklu:

Bartłomiej Buczkowski – recytacja

Kacper Burdzań – recytacja

Jakub Gałka – obsługa sprzętu multimedialnego

Rafał Gancarz – gitara

Jakub Goch – recytacja

Marcin Gontarz - obsługa sprzętu multimedialnego

Magdalena Góra – recytacja

Paweł Góra – śpiew

Łukasz Karchut – recytacja

Mateusz Komajda – w roli dziadka

Łukasz Kozłowski – recytacja

Aleksandra Marczuk – recytacja

Paweł Marczuk – recytacja

Wiktoria Pakuła – recytacja

Julia Prus – recytacja

Krzysztof Ryczek – recytacja

Patryk Soboń – recytacja

Andrzej Sowiński – śpiew, gitara

Anna Szaruga - śpiew, gitara

Wiktoria Ślesińska – recytacja

Piotr Tchórz – w roli wnuczka

Patrycja Tomaszczuk – w roli babci

Franciszek Więcławek - recytacja

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.