Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

 Klasy maturalne:  I miejsce IV E     II miejsce IV F       III miejsce IV A

Klasa Punktacja
IX X XI XII I II III Razem
III Sa LO 3 1 3 2 1 5 5 20
IV A 4 5 2 3 2 4 4 24
IV C 1 2 1 1 3 2 1 11
IV D 2 3 4 4 4 1 3 21
IV E 6 6 6 5 6 6 6 41
IV F 5 4 5 6 5 3 2 30

 

 Pozostałe klasy:  I miejsce I E       II miejsce II A         III miejsce II E

 

Klasa

Punktacja

IX

X

XI

XII

I

II

III

Razem

I A

13

11

6

12

4

9

11

66

I C

19

13

20

15

16

7

7

97

I D

6

5

8

7

2

1

3

32

I E

21

20

21

19

21

21

21

144

I F

18

18

17

14

18

17

20

122

I M

9

15

11

6

12

6

12

71

I S  LO

11

8

5

8

9

3

10

54

II A

20

19

19

21

19

19

16

133

II C

10

7

15

9

17

14

6

78

II E

17

21

16

20

20

18

18

130

II F

16

16

19

5

6

15

4

81

II M

5

4

7

4

11

4

5

40

II O

15

17

13

17

14

13

19

108

II Sa  LO

3

3

1

11

3

5

9

35

III A

8

14

9

16

7

8

13

75

III C

14

6

10

10

13

11

17

81

III D

2

12

3

2

5

12

15

51

III E

12

10

12

13

10

16

14

87

III F

7

1

4

18

15

10

8

63

III M

1

9

2

1

1

20

2

36

III O

4

2

14

4

8

2

1

35

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.