Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

honorowym patronatem objęli:

 

 Patronat medialny: 

 

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4a

Załącznik 4b